Begrippenlijst

Wat betekent het eigenlijk?

Direct contact opnemen

Appartementsrecht

Als je een appartement koopt, koop je een deel van een gebouw. Dat heet het appartementsrecht. Je mag dan ook gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten. Bijvoorbeeld het trappenhuis, de lift of de tuin. Daarvoor betaal je wel servicekosten.

Canon

Een vast bedrag per maand of jaar, vaak gaat het dan over de erfpacht.

Courtage

Het bedrag dat je de makelaar betaalt. NenH Makelaars geeft je vooraf altijd een transparante prijsopgave.

Erfpacht

Het recht om de onroerende zaak (grond, huis, bedrijfspand) van iemand anders te gebruiken, tegen betaling van een canon. Vaak is de gemeente de eigenaar, maar niet altijd.

De ‘AV 89 Gemeente Utrecht ’ (Algemene voorwaarden voor de uitgifte van erfpacht in de Gemeente Utrecht) wordt in ons werkgebied het meest gebruikt.

Eeuwigdurend afgekocht en Voortdurend recht

De erfpacht kun je ‘eeuwigdurend afkopen’. Dat zegt het eigenlijk al: je betaalt één keer een bedrag en hoeft nooit meer erfpacht over dit huis te betalen. Dat geldt ook voor de mensen aan wie je het huis later verkoopt. Dat zie je natuurlijk wel terug in de verkoopprijs.

‘Voortdurend recht’ betekent hetzelfde als ‘voortdurende erfpacht’. Hierbij wordt de erfpacht steeds voor een bepaalde tijd verlengd, bijvoorbeeld voor dertig jaar. Bij elke verlenging kunnen de voorwaarden worden aangepast, dus let op.

GIW-garantie

De Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW) wil de kwaliteit van nieuwbouwkoopwoningen en het vertrouwen tussen de kopers en bouwondernemers stimuleren. Het GIW stelt regels op om dat te bereiken. Als je een nieuwbouwkoopwoning met GIW-garantie koopt, weet je zeker dat de kwaliteit van het woningbouwplan goed is en de bouwondernemer betrouwbaar.

Huurbescherming

Een wet die huurders beschermt. De verhuurder kan niet zomaar de huur opzeggen. Daar gaat een ingewikkelde procedure aan vooraf. De Leegstandwet voor Verhuur zit wat eenvoudiger in elkaar.

Inspectie bij oplevering

Vlak voor de overdracht inspecteer je het huis dat je koopt. Je controleert dan of het huis volgens afspraak wordt geleverd. Misschien heb je bijvoorbeeld met de verkoper afgesproken dat de koelkast bij de koop is inbegrepen. Bij de inspectie bij oplevering kijk je dan of die er inderdaad nog staat.

Koopakte of koopcontract

In de koopakte (of het koopcontract) leggen de verkoper en de koper de afspraken rondom de koop van het huis vast. Natuurlijk de prijs, maar ook allerlei andere zaken. Bijvoorbeeld de overname van een houten vloer.

Leegstandwet voor Verhuur

De Leegstandswet voor Verhuur regelt dat een huiseigenaar de woning tijdelijk mag verhuren. Anders dan bij een normale verhuur geldt de uitgebreide huurbescherming hier niet. Als het huurcontract is afgelopen moet de huurder het huis uit.

Mandelig terrein

‘Mandeligheid’ betekent dat je samen met de andere eigenaren verantwoordelijk bent voor de aanleg en/of het onderhoud van bijvoorbeeld een schutting, binnenplaats of heg. Die staan dan op mandelig terrein. De eigenaren delen de kosten.

Meerjarenbegroting

Met de begroting schat het bestuur van de Vereniging van Eigenaren de inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar in. Dit kan ook over meer jaren gaan: een meerjarenbegroting.

Overdracht

De (eigendoms)overdracht betekent dat je bij de notaris een document tekent waarmee je het huis officieel verkoopt. Dit gebeurt na de inspectie bij oplevering. Als de handtekening is gezet, geeft de verkoper de sleutels aan de nieuwe eigenaar.

Servicekosten

Als je een appartement koopt, betaal je bovenop de hypotheeklasten ook servicekosten. Dit zijn dus maandelijkse extra kosten. Bijvoorbeeld voor het tuinonderhoud en de schoonmaak van het trappenhuis. In het koopcontract staat hoe hoog de servicekosten zijn en wat er precies van betaald wordt.

Vereniging van Eigenaren (VVE)

Als je een appartement koopt, word je daarmee automatisch lid van de VVE van het hele gebouw. Of van het huis, als je een boven- of benedenwoning koopt. De VVE regelt en betaalt het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten, zoals het dak en de gevel. Er zijn ook andere verplichtingen, bijvoorbeeld een collectieve opstalverzekering en een jaarlijkse vergadering.