FAQ

Veel gestelde vragen

Direct contact opnemen

Wanneer ben ik als koper in onderhandeling?
U bent in onderhandeling als de verkoper met een tegenbod reageert op uw bod. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is.

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper wil misschien graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Vaak zal de verkopende makelaar wel aan belangstellenden vertellen dat er al een bod is uitgebracht.

Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
Ja, want de vraagprijs is niets meer dan een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als de koper en verkoper tijdens het bieden ‘naar elkaar toekomen’ kan de verkoper besluiten om zijn prijs weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.

Wanneer komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden) dan is er officieel nog geen sprake van een koop, maar van een koopintentie. De overeenkomst is pas officieel wanneer de koopakte door beide partijen is ondertekend. De verkopende makelaar stelt de koopakte op. Daarin moet staan wat de partijen mondeling hebben afgesproken. Meestal wordt er nog een aantal afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Dergelijke aanvullende afspraken gelden pas zodra de koopakte door beide partijen is getekend of van tevoren mondeling akkoord is bevonden. Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk onderwerp. Hierover moeten de partijen het eens zijn vóór de mondelinge koop. Let op: u krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod moet u melden dat dit ‘onder voorbehoud financiering’ is.

Word ik koper als ik de vraagprijs bied?
Nee. De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?
Dat mag. Elk van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar – natuurlijk in overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandeling af te breken en bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure te starten.

De makelaar vraagt een ‘belachelijk’ hoge prijs voor een woning. Mag dat?
De verkoper bepaalt voor welke prijs hij zijn woning verkoopt, in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

Wat is een optie?
Een optie geeft een partij het recht om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden, maar de koper wil bijvoorbeeld nog bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie wel gebruikelijk. Maar bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen, bijvoorbeeld dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen om niet met een andere partij in onderhandeling te gaan.

Met wie moet de makelaar als eerste in onderhandeling?
Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als ik de eerste ben die de woning bezichtigt of als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze gevallen ook het eerste met mij in onderhandeling gaan?

Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft de makelaar te vragen wat uw positie is.

Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?
Nee. ‘Kosten koper’ betreft de kosten die de overheid verbindt aan de overdracht van een woning: de overdrachtsbelasting en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers.

Wanneer betaal ik overdrachtsbelasting?

Als je een woning koopt wordt er bij het passeren van de leveringsakte bij de notaris overdrachtsbelasting verrekend.

De overdrachtsbelasting is in 2022 8% over de koopsom

Ga je zelf in de woning wonen? Dan betaal je 2 % overdrachtsbelasting.

Ben je onder de 35 en koop je een woning met een koopsom t/m € 400.000 ,- dan betaal je geen overdrachtsbelasting.

In 2023 wordt de overdrachtsbelasting verhoogd naar 10,4% en het vrijstellingsbedrag voor de overdrachtsbelasting voor starters wordt verhoogd naar een koopsom t/m € 440.000 ,-