Oud gaat samen met nieuw

Eén van Utrechts oudste wijken, Ondiep, gesitueerd in Utrecht-Noordwest, krijgt stap voor stap een ander – nieuw – gezicht. Karakteristiek voor de wijk zijn de buurtjes met eigen soort bebouwing en sfeer. Kijk maar eens in de Bomenbuurt en de Witte wijk; opgezet volgens de principes uit de tuinstadperiode. Ook de in 1923 gebouwde Rietendakschool  ontworpen door stadsarchitect Planjer mag in dit kader niet onvermeld blijven. De in gang gezette positieve ontwikkeling heeft mede te maken met de sloop van veel (voormalige) huurwoningen die worden vervangen door nieuwbouw. Ook de renovatie van talloze woningen in combinatie met gemeentelijke verbeteringsplannen, inzet van bewoners en overleg/samenwerking met woningcoöperaties dragen positief bij aan de leefbaarheid van Ondiep.

Walton makelaars, thuis in Ondiep.

Direct contact opnemen