Wandelen langs het kanaal

De schepenbuurt in Utrecht-West, laat zich vergelijken met een rechthoekig bebouwd woongebied omsloten door onder andere de Cartesiusweg, een bedrijventerrein en het Amsterdam Rijnkanaal. De woningvoorraad bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen gebouwd in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Binnen de wijk, waarin de straatnamen schepen als thema hebben, is er voor de jeugd een grote speelplaats gerealiseerd. Buurthuis de Boeg organiseert activiteiten voor jong en oud en het buurtcomit√© houdt zicht bezig met de leefbaarheid binnen de wijk. Als je de Schepenbuurt hebt bezocht, de huizen hebt bekeken en een wandeling naar het Amsterdam Rijnkanaal hebt gemaakt dan wordt je duidelijk wat met dorps wonen in een stadse omgeving wordt bedoeld. Leuk om te weten: op Facebook kun je oude foto’s van de Schepenbuurt bekijken.

Walton makelaars, thuis in de Schepenbuurt.

Direct contact opnemen